quảng cáo google shopping

Bạn đã biết đến nhiều hình thức quảng cáo của Google ads, biết đến quảng cáo tìm kiếm, quảng cáo Google GDN. Tuy nhiên, trong nội dung này chúng tôi sẽ đi sâu vào trọng tâm là quảng cáo Google Shopping, quảng cáo Google mua sắm

Vậy, quảng cáo cáo Google Shopping, quảng cáo Google Mua sắm là gì?

Quảng cáo Google Shopping có kết quả hiển thị trong kết quả tìm kiếm của quảng cáo tìm kiếm từ khóa. Tuy nhiên, quảng cáo Google  Shopping dành riêng cho doanh nghiệp, nhà bán lẻ bán những sản phẩm hữu hình.

Bằng cách tạo và quản lý các chiến dịch theo mô hình cpc cho mỗi lần nhấp hoặc mô hình PPC phổ biến trong cả công cụ tìm kiếm và quảng cáo facebook, nhà bán lẻ trực tuyến có thể tận dụng Google Mua sắm để hướng lưu lượng truy cập được nhắm mục tiêu cao đến cửa hàng của họ.

Quảng cáo Google Shopping là quảng cáo cho phép người dùng nhìn thấy hình ảnh, giá cả, thương hiệu và cửa hàng bán, từ đó họ có thể mua hàng nhanh chóng ngay trên trang Google tìm kiếm thông thường.

Quảng cáo Google Mua sắm không chạy từ khóa và thay vào đó sử dụng dữ liệu sản phẩm thực tế của bạn từ cửa hàng, website bán hàng để tăng khả năng xuất hiện khi người mua hàng tìm kiếm trên Google.

Thay vì đặt giá thầu cho các từ khóa, nhà bán lẻ và nhà quảng cáo đặt giá thầu cho chính các sản phẩm để tăng tiềm năng hiển thị khi ai đó sử dụng các truy vấn tìm kiếm tương tự

Ví dụ: Nếu bạn đang tìm kiếm chiến điện thoại trong Google, quảng cáo sản phẩm khớp hoặc khớp với truy vấn đó dựa trên những điều như các thuật ngữ chính được tìm thấy trong tiêu đề và mô tả sản phẩm có chứa từ khóa điện thoại trên website bán hàng của bạn.

Quảng cáo Google Shopping mua sắm của Google trông như thế nào?
Quảng cáo Google Shopping mua sắm có thể xuất hiện ở ba nơi khác nhau trên Google :

  • Tìm kiếm chung.
  • Hình ảnh.
  • Tab mua sắm.

Để xuất hiện trong kết quả tìm kiếm chung, chúng bao gồm các chi tiết cụ thể như hình ảnh sản phẩm, giá cả, tiêu đề sản phẩm, tên website, tên thương hiệu và đôi khi là tin nhắn quảng cáo.

Quảng cáo google shopping