TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Chúng tôi mang đến dịch vụ quản trị nội dung fanpage và website với phương châm đem lại nội dung mang lại nhiều giá trị cho khách hàng nhất. Giúp khách hàng đạt được mong muốn của mình

  • Xây dựng chiến lược nội dung phù hợp với mục tiêu của từng khách hàng
  • Các thông điệp được biến hóa phù hợp và truyền tải đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu sự tự nhiên và ấn tượng nhất.
  • Tạo nên những nội dung lan truyền và thuyết phục người dùng đi từ hiểu biết, tin tưởng tới hành động
  • Nâng cao nhận thức của thương hiệu thông qua việc đưa nội dung trên các nhóm có liên quan mục tiêu.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng

Lập kế hoạch quản trị nội dung

Triển khai dịch vụ