Google Search Ads

Quảng cáo Google Search Ads là gì? Quảng cáo của bạn sẽ được hiển thị ở 3 vị trí đầu tiên và 4 vị trí cuối cùng trang tìm kiếm của Google và bạn chỉ trả tiền khi khách hàng nhấp vào để chuyển đến trang web của bạn.

Công cụ tìm kiếm vô cùng quan trọng để ra quyết định mua hàng.

Hơn 90% người dùng Việt Nam sử dụng Google là công cụ tìm kiếm

Theo thống kê, có đến 90% người dùng Việt Nam sử dụng Google là công cụ tìm kiếm thông tin đồng nghĩa với việc Google là nền tảng tìm kiếm thông tin được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Google Search Ads có thể mang đến cho bạn 90% khách hàng chỉ với vài từ khóa liên quan và một cái click.

Hơn 70% người dùng sử dụng công cụ tìm kiếm tìm hiểu sản phẩm trước khi đi đến quyết định mua hàng Trong 100 người sử dụng Google, có đến hơn 70 người sử dụng công cụ tìm kiếm trước khi quyết định mua sản phẩm. Google Search Ads mang đến một lượng lớn khách hàng tiềm năng để họ tìm hiểu thông tin và dẫn đến quyết định mua hàng của bạn.

Google Search Ads nền tảng Marketing tối ưu vượt trội so với SEO truyền thống.

Với Google Ads bạn có thể tiếp cận tới những khách GẦN bạn nhất để đánh ĐÚNG ĐỐI TƯỢNG, tăng khả năng mua hàng cho bạn. Từ đó giúp giảm mạnh chi phí và tăng đáng kể đơn hàng. Ví dụ: Quảng cáo tại HCM và cách HCM 300KM.

Target đúng định dạng thiết bị. Với Google Search Ads bạn có thể tiếp cận tới những khách sử dụng LAPTOP, TABLET, MOBILE để tìm đúng khách hàng Ví dụ: Bạn bán phụ kiện Ipad và chỉ target những người tìm kiếm bằng Ipad.