Bạn có biết sự khác biệt giữa Inbound và Outbound marketing? Bạn có đang sử dụng các công cụ và phương pháp phù hợp để tối ưu hóa kết quả kinh doanh của mình?

Thực chất, Inbound và Outbound marketing không được phân biệt thông qua các công cụ hay các nền tảng mà chúng sử dụng. Không phải cứ chạy quảng cáo, banner là outbound hay cứ làm email automation thì là inbound.

Không có phương thức tiếp thị nào là lý tưởng cho mọi doanh nghiệp, inbound marketing và outbound marketing là hai phương thức hoàn toàn riêng biệt. Bạn có thể chỉ sử dụng một trong hai phương thức này, hoặc kết hợp cả hai đều được. Miễn là nó phù hợp với mục tiêu, đối tượng và với doanh nghiệp của bạn.

Trong Infographic dưới đây, Spiralytics sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phương thức này và cách mỗi chiến thuật có thể được áp dụng trong kế hoạch tiếp thị của bạn. Đồ họa thông tin này cũng sẽ đề cập đến một số ưu và nhược điểm của từng loại hình, có thể giúp bạn trong việc lập kế hoạch và thực hiện chiến lược của mình.

Đánh Giá